KTEL Bus Syrou

Address

  • Kythnou 7
  • Ermoypoli, 841 00

Telephone

  • Ermoypoli: 22810 82 575