KTEL Bus Dramas

Address

  • Vitsi 1
  • Drama, 66 100

Telephone

  • Drama: 25210 32 421, 25210 32 734
  • Station Athens: 210 513 02 20
  • Station Thessaloniki: 2310 595420
  • Station Prosotsanis: 25220 22 248
  • Station Nevrokopi: 25230 22 511